Kilder

Peronlige kilder til informationer:

Tidligere flotillechef John Herman Nielsen

Tidligere flotillechef Peter Baarup Holmboe

Historisk Udvalg MHD 1 Erik Kjærgaard

Flotillechef Harry Hansen

Tidligere flotillechef  Jan Aarslev Knudsen