Knudsens Familie

Du er her:  Hjem > Flotille 122 Thyborøns Historie (HVF122) > Flotillen oprettes
top
Page
Menu

Flotillen oprettes

© janaarslevknudsen@gmail.com

Flotillen disponerede i nogen tid over kutteren Y 361 (DMH/MHV 66) fra Søværnet, for så senere at få anvist MHV 62. Dette fart øj blev den 19. september 1956 udlånt af søværnet til DMH og overdraget flotillen. Den 1. oktober 1958 overtog Marinehjemmeværnet skibet.

Udstilling i starten af 1950'erne

Foto fra en udstilling først i 1950'erne.
På fotoet ses det første skib HJV-M4
Kilde: ukendt

 

Den 15. marts 1955 overtog havnefoged Kristian Møller fra Struer chefposten. Han var chef til den 31. maj 1959 hvorefter Direktør Ib Kristian Randers fra Holstebro satte sig i chefstolen den 1. juni 1959. Han fungerede året ud. Fra 1. januar 1960 tiltrådte DIOF/KL Jan Bechfeldt i forbindelse med havende tjeneste (SVN) som chef, og som næstkommanderende havde han Overbetjent Viggo Ambrosius Johansen. Som kommandobefalingsmand tiltr ådte sparekassekasserer John Herman Nielsen fra Struer.

I slutningen af marts 1960 overtog Overbetjent V. A. Johansen ledelsen af flotillen. Johansen blev i sommeren 1962 tilkommanderet politiets FN-styrke på Cypern, og så måtte Bechfeldt igen overtage flotillen i forbindelse med havende tjeneste.

Overbetjent Viggo Ambrosius Johansen
Overbetjent Viggo Ambrosius Johansen

 

Der blev i efteråret 1962 afholdt et befalingsmandsmøde på Hurup Kro, og der blev rejst krav om, at den vestligste del af Limfjorden skulle danne rammen om to halvflotiller, nemlig en omfattende Nykøbing, Skive og Thisted, og en der bestod af Struer, Holstebro, Lemvig og Thyborøn.

Den 1. juni 1963 blev det til to selvstændige flotiller, hvoraf vi blev til halvflotille 312, med hovedsæde i Struer. Der var da en Division Lemvig og en Division Thyborøn.

Sparekasse kasserer John Nielsen overtog posten som flotillechef den 16. juli 1966. Samtidig blev flotillen fra at have været en halvflotille til HVF 312.

« forrige top næste »
top
Page
Menu
top
Page
Menu

Powered by CMSimple v.4.6.3 | Template: ge-webdesign.de | Login