Det første skib

© janaarslevknudsen@gmail.com

Den 26. juli 1952 fik flotillen sit første skib HJV-M. 4. Det var en tidligere patruljebåd bygget til den tyske Kregsmarine, og kaldet en Pinas. Båden blev overtaget af Søværnet i 1945, og udlånt til DMH uden motor. Motoren en 125 HK Deutsch-diesel blev anbragt i stævnen af båden. Pr. 1. april 1954 blev båden overdraget til DMHs ejendom.

 

Stempel fra Flotille 302 - Division Thyborøn

Stempel Division 302 - Thyborøn

 

Avisartikel fra juli 1952. Kilde: ukendt

Tekst til avisartikel juli 1952

Avisartikel juli 1952.
(En renskrift af teksten kan ses nedenfor)
Kilde: ukendt

Renskrift af artiklens tekst ovenfor:

Det maritime Hjemmeværn ved Limfjorden har i disse Dage overtaget de specialbyggede Motorbaade, som man har ventet paa i flere Aar. Limfjorden er delt op i Flotille øst og Flotille Vest, og hver Flotille har modtaget en Baad. Marinebaaden til Flotille øst blev overdraget i Søndags ved en Parade i Aalborg, mens den anden Baad sejlede videre til Thyborøn, hvor Flotillechefen for den vestlige Limfjord, Overtoldbetjent Petersen, er stationeret. De to Baade til Limfjordsflotillerne har været brugt i 14 dage paa Befalingsmandsskolen og er saaledes helt nye. Baadene sejlede sammen til Aalborg underEskorte af Minestrygeren Stryn.

Baadene er en halv Snes Meter lange og er med deres 130 HK Dieselmotor i Stand til at skyde en pæn Fart. De er armeret med et Maskingevær forude, og der bliver installeret Radio, ligesom der er Kahyt med beregnet til 6 Mand.

Indenfor Flotille Vest er delinger i Thyborøn, Struer, Nykøbing og Thisted, og Delingsføreren for Thisted, dampskibsekspeditør Georg Sund, regner med, at den nye Baad vil komme til at gaa på skift mellem Byerne.

- Med denne Baad faar vi Mulighed for en fulstændig Uddannelse af de maritime Hjemmeværnsfolk, siger Georg Sund. Nu er der Basis for, at vi virkelig kan tage fat paa Arbejdet, og vi haaber og tror, at Tilgangen til det maritime Hjemmeværn i Thisted vil blive ret betydelig, naar vi faar øvelser med Baaden.

---

Paa Billedet har Marinebaaden til Flotille øst lagt til ved Baadebroen i Aalborg. Baaden, som er overdraget Flotille Vest, og som altsaa bl. a. kommer til Thisted, faar Betenelsen HJV-M 4, mens Baaden i Aalborg.

 

Fotos af MHV 62

MHV 62

MHV 62

Kilde til begge fotos: John Nielsen